جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان خوزستان(آزمایشی)

city
   
 
  • منشور سازمان

   منشور سازمان

   • وقت شناسی
   • فروتنی در برابر مردم و مقابل قانون
   • رفتارهای مناسب شغلی کارگزاران در ارتباط با مردم
   • خوشرویی و متانت در برخورد با همکاران و مراجعین
   • رعایت عدالت ، انصاف و عدم تبعیض در ارایه خدمات به ارباب رجوع
   • توجه به خواسته های ارباب رجوع ودقت و تلاش در ارایه خدمات مطلوب به آنها
   • ارایه اطلاعات لازم به همکاران جهت انجام خدمت بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب
   • انجام وظایف به طور موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی
   • راهنمایی و ارایه اطلاعات لازم و کامل به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها
   • خودداری از پذیرش هرگونه مظاهر فساد اداری مانند توصیه ، رشوه و غیره
   • در نظر گرفتن خدمت به مردم بعنوان هدف سازمان
   • رعایت ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
   • درست عمل کردن به وعده های خود در قبال مردم
   • شناخت قلمرو اختیارات و مسئولیتهای هر فرد توسط وی
   • ایـجاد حس اعتماد در کارکنان و تقویت روحی مشارکت آنان

مجموع بازدیدها : 1,948,566
تعداد بازدید امروز : 310
آخرین به روزرسانی : 10:20  1398/01/31