جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان خوزستان(آزمایشی)

city
   
 
  • راهنمای سریع ارباب رجوع

   راهنمای سریع ارباب رجوع

    • مراجعه کننده محترم:

     سهولت دردسترسی به خدمات وزارت صنعت،معدن وتجارت درسه بخش صنعتی،معدنی وتجاری،آکاهی ازنوع خدمت ونحوه دریافت آن از طریق بخشهای ذیربط وزارت صنعت،معدن وتجارت از اهمیت بالایی برخودارمی باشد بدین منظور پیشنهاد میگردد قبل از انجام هرکاری موارد ذیل بررسی وبه صورت کامل مطالعه گردد:

     1-آشنایی با وظایف وزارت صنعت،معدن وتجارت

     2-آشنایی باخدمات دستگاه

     3-آشنایی بافهرست خدمات وفرایندهای سازمانی الکترونیکی

     4-مراجعه به زیربخشهای وزارت صنعت،معدن وتجارت

     5-کلیک برروی عنوان خدمت ارائه شده ودریافت خدمت موردانتظار باتوجه به مطالعه وبررسی:

     -نحوه فرایند انجام کار خدمت موردنیاز

     -قوانین ومقررات مرتبط باخدمت مربوطه

     -مدارک موردنیاز جهت دریافت خدمت

     -مکان ارائه خدمت

مجموع بازدیدها : 1,948,472
تعداد بازدید امروز : 216
آخرین به روزرسانی : 10:20  1398/01/31