جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان خوزستان(آزمایشی)

city
   
 
  • فرم نظام پیشنهادات

   دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

    فرم ارائه پیشنهاد

    

    همکارگرامی خواهشمند است برای ارائه پیشنهاد کلیه فیلدهای مربوطه را تکمیل فرمایید:

   نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده اصلی : *
   عنوان پست سازمانی : *
   محل خدمت : *
   سطح تحصیلات : *
   سنوات خدمت : *
   درصد مشارکت درارائه پیشنهاد : *
   وضعیت استخدامی : *
   نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده دوم :
   نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده سوم :
   عنوان پیشنهاد : *
   شرح روش پیشنهادی :
   مزایای روش پیشنهادی :
   امکانات مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد :
   توضیحات :
   پیوست فایل :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...

   پیشنهاد :

    ارائه هرگونه ایده و راه کار در قالب نظام پیشنهادها که باعث حل مشکل یا بهبود در فرآیندهای مو جود د خدمات سازمان گردد پیشنهاد نامیده می شود.

    اهداف نظام پیشنهادها :

   اشاعه فرهنگ همکاری داوطلبانه و خودجوش ، بهبود روحیه و انگیزه کارکنان ، افزایش خلاقیت ، ابتکار و نوآوری ، تقویت مسئولیت پذیری و تعلق سازمانی ، بهبود بهره وری ، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات ، کاهش مقاومت در مقابل تغییر ، توانمند سازی مدیران و کارکنان ، افزایش پویایی و انعطاف پذیری ، گردش بهتر اطلاعات و اطلاع رسانی ، افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها ، افزایش سرعت و دقت ، کاهش زمان انجام کار

    شرایط ارائه پیشنهاد :

   1) پیشنهاد می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد

   2) حق ارائه پیشنهاد شامل کلیه کارکنان مرکز و واحدهای تابعه سازمان اعم از (نیروهای رسمی ، پیمانی ، قراردادی و شرکتی و ...) و سایر کسانی که به نحوی با سازمان در ارتباطند ( ارباب رجوع ، عمو م مردم ) می باشد

   3) صرفنظر از محل خدمت همکاران هر کس می تواند در خصوص هر موضوعی پیشنهاد دهد.

   4) پیشنهاد بایستی قابلیت اجرا داشته و آرمانی نباشد.

   5) پیشنهاد بایستی روشن و واضح بوده ، مبهم و دو پهلو نباشد.

    زمینه های ارائه پیشنهادات :

   1) بهبود روشهای انجام کار و تسریع در امور (ساده سازی و کاهش اسناد و مدارک ، افزایش سهولت در انجام کار ، ساده کردن گردش کار و ارائه طرح سیستم های مکانیزه برای افزایش سرعت و دقت در انجام امور )

   2) افزایش کمیت و کیفیت خدمات و بهره وری

   3) بهبود کیفیت ( بهبود کیفیت عملکرد ، کاهش دوباره کاری ، بهینه کردن برنامه ریزی ، بهینه کردن سیستم های تصمیم گیری ، ارزیابی و نظارت و هماهنگی در برنامه ریزی )

   4) صرفه جویی در مواد ، وقت ، ا نرژی ، هزینه و سایر منابع

   5) بهبود شرایط محیطی کار ( افزایش ایمنی ، کاهش سر و صدا ، کاهش آلودگی هوا ، ایجاد نظم و انضباط ، زیباسازی و پاکسازی محیط کار ، استفاده بهینه از فضای محیط کار و بهبود شرایط بهداشتی )

   6) ارتقاء سطح کارآیی و اثربخشی

   7) افزایش رضایت ارباب رجوع از طریق تسریع و بهبود کیفیت ارائه ی خدمات

   8) افزایش خلاقیت و نوآوری

   9) بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش سطح انگیزش، دانش و مهارت کارکنان

   10)ارتقاء شان و جایگاه سازمان و واحدهای تابعه در نزد افکار عمومی ، بهبود ارتباطات با سایر دستگاهها

   11) استفاده بهینه و مطلوب از منابع و ظرفیتهای بالقوه موجود در سازمان

   12) بهسازی نظام های مدیریتی

   کد امنیتی :
   *
مجموع بازدیدها : 2,014,761
تعداد بازدید امروز : 1,822
آخرین به روزرسانی : 11:48  1398/03/28